Privacy statement

Privacy statement van Advocatenkantoor Kantoor Kramer

 1. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Advocatenkantoor Kantoor Kramer maakt gebruik van persoonsgegevens die zijn verstrekt als opdrachtgever, opdrachtnemer, bezoeker van de website (www.kantoorkramer.nl), relatie of leverancier. Advocatenkantoor Kantoor Kramer verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.
  Het gaat om de volgende persoonsgegevens van u en uw eventuele partner:
  voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BSN-nummer
 2. Grondslag
  Advocatenkantoor Kantoor Kramer verwerkt alleen gegevens als daar een zogeheten “AVG-grondslag” voor bestaat. Het komt erop neer dat wij in principe alleen gegevens verwerken als u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met Advocatenkantoor Kantoor Kramer is gesloten.
 3. Doelen
  De persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende situaties:
  u heeft een opdracht gegeven aan Advocatenkantoor Kantoor Kramer voor het verlenen van juridisch advies en/ of het voeren van juridische procedures;
  • u heeft uw contactgegevens achter gelaten op de website van Advocatenkantoor Kantoor Kramer
  • wanneer wij een zakelijke relatie onderhouden.
  Advocatenkantoor Kantoor Kramer deelt nooit gegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 4. Bewaartermijn
  De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en na het afronden van de opdracht ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).
 5. Beveiliging
  We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. De toegang tot digitale bestanden met persoonsgegevens is versleuteld met wachtwoorden, en de kring die toegang hebben tot deze bestanden is zeer beperkt. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij.
 6. Verwerkers
  Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Advocatenkantoor Kantoor Kramer kan gebruik maken verwerkers zoals maar niet alleen deurwaarders. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Advocatenkantoor Kantoor Kramer is verplicht een verwerkersovereenkomst met hen te sluiten waarin dat is vastgelegd.
 7. Links
  Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.
 8. Wijziging van de privacy policy
  Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy.
 9. Uw rechten
  De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
  U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
  • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
  • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
  • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken, behoudens de hierboven genoemde uitzondering.
  Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 10. Contact

KantoorKramer

Jansweg 40

2011 NK Haarlem

Tel: 023 23 404 48
Gsm: (06) 273 220 12