Advocaat Mariska Kramer (1973) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, hoofdrichtingen  privaat, constitutioneel recht en bestuursrecht. Aansluitend volgde zij de opleiding tot advocaat.

Vanuit haar praktijkstage bij het bureau voor de kinderrechter aan de Amsterdamse  rechtbank raakte zij geïnteresseerd in de kinderbescherming. Zij studeerde af op een praktijkonderzoek bij de voogdij- en gezinsvoogdij-instelling William Schrikker Stichting.

In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), specialiseerde zij zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij   regelmatig pleegouders  bij en adviseert zij pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Ook in haar nevenfuncties maakt zij zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind. Zo is zij onder meer voorzitter (geweest) van diverse klachtencommissies (Bureau Jeugdzorg Flevoland 2005-2013, William Schrikker Groep  2014-2017) was zij enige jaren lid van het bestuur van de stichting Maan, die zich inzet voor de positie van kinderen zonder ouderlijke zorg.

Mariska Kramer geeft regelmatig lezingen en cursussen over de rechtspositie van pleegouders, zowel aan pleegouders en professionals in de jeugdzorg als aan (aankomend) juristen.

Registratie:

Mariska heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd: personen-en familierecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op voornoemd geregistreerd rechtsgebied.

 

Publicaties:

2000-heden

Juridische rubriek  ‘Hoe zit dat?’ in Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg.

‘Kinderbescherming en bestuursrecht’, tijdschrift voor

Familie-en Jeugdrecht nummer 7-8,  juli/ augustus 2002

‘Paraplu voor pleegouders’ , juridisch praktijkboek voor de jeugdzorg (ISBN 90-6665-647-6), oktober 2005.

‘De gedragsbeïnvloedende maatregel/ GM’, Perspectief, tijdschrift voor jeugdzorg, kinderbescherming & pleegzorg, 8 december 2008

Hoofdstuk 9 van ‘Pleegzorg in perspectief, ontwikkelingen in theorie en praktijk’ Peter van den Bergh e.a. (ISBN 9789023245520), maart 2010.

‘Meer mogelijkheden voor de machtiging gesloten jeugdzorg als stok achter de deur?’, Blankman en Kramer, tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht, nummer 2, februari 2011.

Pleegzorg, juridisch en pedagogisch (ver)antwoord, P. Bastiaensen en M. Kramer (ISBN 97 89013096255), maart 2012.

‘Onderzoek in het kader van Jeugdzorg duur betaald?, Centraal Tuchtcollege verklaart gezinsvoogd ontvankelijk in klacht tegen GZ-psycholoog’, M. Kramer en W.H. van Wijk, tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht, nummer 6, juni 2013.

‘Het wetsvoorstel Jeugdwet bekeken aan de hand van een casus jeugdbescherming’, M.E. Goverts, M. Kramer, E. Lam en van W.H. van Wijk, tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht, nummer 1, januari 2014.

‘De machtiging gesloten jeugdzorg’, M. Kramer, tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht, nummer 2, februari 2014.

Wordt de jeugd wel geholpen met de jeugdwet?, tijdschrift zorg & recht in praktijk, nummer 5 augustus 2014, M. Kramer en W.H. van Wijk.

‘Rechtsbescherming onder de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen, een doolhof van procedures’, M Kramer en M.J. M. ten Voorde, nummer 10 , oktober 2014.

‘Vacuüm in verhouding toetsing pleeggezinplaatsing en pleegzorgcontract’, M. Kramer tijdschrift voor Familie-en  Jeugdrecht, nummer 6, juni 2015.

‘Paraplu voor pleegouders’, herziene editie, juridisch praktijkboek voor de jeugdzorg (ISBN 9789088506543), april 2016.

'De voogdijmaatregel na de herziening kinderbeschermingsmaatregelen: aanpassing noodzakelijk', M. Kramer tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht, nummer 10, oktober 2017.

'Jeugdbescherming 2.0: voldoende samenhang Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdwet?', M. Kramer tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht, nummer 4, april 2018.